Triton

Triton

5 soutěží

Nakladatelství Stanislav Juhaňák – Triton vydává knihy od roku 1991. Specializuje se především na lékařské, psychologické, filosofické, historické a pedagogické knihy. Z krásné literatury pak na biografie, sci-fi a fantasy a pohádky.


Autory odborných knih jsou především vysokoškolští profesoři a špičkoví pracovníci vědeckých institucí a lékařských pracovišť (Institut klinické a experimentální medicíny, lékařské fakulty, Endokrinologický ústav, Institut pro vzdělávání ve zdravotnictví, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého v Olomouci aj.)

Každý rok vydá nakladatelství přibližně 120–150 českých i zahraničních titulů, a to i v koedicích s jinými nakladateli (Argo, Labyrint, Epocha, ČBS, Schattauer aj.).


Nejnovější knižní řadou je edice Laskavé čtení, v níž vycházejí ilustrované knihy pro děti.

Nové soutěže

Výhody registrace