Petra Poláková: „Mým cílem je pomáhat ostatním dětem“

Redakce
| 27. 3. 2019
Nakladatelství Grada nedávno vydalo odbornou publikaci Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly, která je určena pro rodiče malých i starších dětí a pro pedagogy. V čem je tato kniha specifická? A z jakých zdrojů vychází? Nejen to se dozvíte v dnešním rozhovoru s její autorkou Petrou Polákovou.

 

Vaše kniha je jedinečná v tom, že se zaměřuje jak na rozvíjení pohybu, tak i emocí a smyslů u dětí. Jak jste přišla na nápad spojit tato tři témata do jedné knihy?

Tyto tři části se totiž dost prolínají a jsou pro rozvoj dětí skutečně zásadní. Sami jsme chtěli mít spokojené a šikovné děti, a tak jsme se jim s manželem po této stránce skutečně věnovali. U svých dětí jsem tedy intuitivně pohyb, smysly a emoce vlastně rozvíjela už od těhotenství. A pak postupem času nám hravá cvičení, vnímání a popisování pocitů, ale i aktivity typu „čichové pexeso“, které zmiňuji v knize, báječně zpestřovaly chvíle doma či v přírodě.
Až postupem času jsem odhalovala význam jednotlivých aktivit v těchto všech oblastech pro rozvoj nervových spojů či pro propojování mozkových hemisfér. A až úplně v poslední řadě jsem se dozvěděla, jak toto vše je důležité pro to, aby dítě umělo ve škole bez potíží číst a psát.

Petra Poláková

O jaké odborné práce se opíráte? Je některá z nich vaším hlavním vzorem?

Probrala jsem se řadou odborných studií, ale pro život a výchovu jako takovou mě zaujaly spíš publikace, které pro mě měly „přesah“ a o nichž jsem věděla, že jsou srozumitelné i pro ostatní, kterým téma budu dále zprostředkovávat. Číslo jedna pro mě byla publikace Sally Goddard Blythe Dítě v rovnováze, která velmi srozumitelnou formou popisuje příčiny, proč se některé děti chovají nevhodně (točí se pořád dokola, do něčeho strkají apod.). Je to taková ta „aha“ kniha, která vás donutí přemýšlet a zajímat se o témata dál. A to mi právě odkrylo tajemství neuro-vývojové stimulace, jejíž výsledky jsou skutečně ohromující. Dále byly pro mě z pohledu cvičení a komplexního přístupu k tělu a mysli klíčové dvě knihy: Principy zdravého pohybu od Lenky Oravcové a samozřejmě Labyrint pohybu od Pavla Koláře. Mám ráda celostní přístup kombinovaný s odborným pohledem, duchovním rozměrem a zdravým selským rozumem. To tyto publikace v sobě obsahují. Důležitou ještě pro mě byla publikace Bruce Liptona Biologie víry. A pokud se podobně jako já zajímáte o zdravý pohyb a vývoj dítěte, pak u vás nesmí chybět některá z publikací MUDr. Kleplové, jako např. Našemu sluníčku – buď fit od narození po školu.

V knize vycházíte i z autopsie. Mohla byste nám popsat svůj příběh?

Zdravý pohyb a životní styl byly předmětem mého zájmu odjakživa. Přirozeně jsem se tedy zajímala o tyto věci i v souvislosti s očekáváním svých vlastních dětí. Ovšem první rok s prvním synem byl náročný, protože měl po narození nejrůznější komplikace a spoustu času jsme strávili v nemocnicích a na lékařských vyšetřeních, což bylo velmi stresující. Po roce se nám narodil další klouček, takže to bylo celkově poměrně náročné období. Co nám pomohlo období překonat, byly právě zajímavé aktivity, kdy jsme se hýbali, trénovali smysly a byli veselí a trávili spoustu času přirozeným pohybem venku. Samozřejmě bylo důležité, že se nám podařilo včas se dostat k těm správným odborníkům, u nichž jsem oceňovala především empatii, nacházení příčin, souvislostí a řešení. Za všechny bych jmenovala MUDr. Rusnákovou, lékařku z oboru tradiční čínské medicíny, Mgr. Marju Volemanovou z Institutu neuro-vývojové stimulace a terapie, MUDr. Věru Kleplovou a speciální pedagožku Mgr. Stanislavu Emmerlingovou. Díky nim jsme totiž různé „neřešitelné“ problémy podchytili, odcvičili a dořešili. Takže můj syn mě v podstatě dostal k těmto metodám a pomohl mi otevřít dveře k oblasti, kterou mám potenciál rozvíjet: jóga, terapeutické programy. A on sám je dneska šikovný a veselý kluk, u něhož jsme například včasným přístupem zažehnali riziko dyslexie. Mým cílem v současné době je pomáhat ostatním dětem s tím, aby děti byly soustředěné, sebevědomé a šikovné. Což je motto i naší neziskovky s poněkud formálním názvem Institut náprav neuro-vývojových poruch (INNP), který jsme s kolegyněmi před nedávnem založily (www.innp.cz).

Oceňuji informace o cvičení jógy s dětmi. Od kolika let je vhodné s jógou začít?

Nevím, jak to mají ostatní, kteří cvičí jógu sami, ale u mě to bylo tak, že jsem cvičila ještě v době před narozením dětí, během těhotenství a pak v podstatě hned po porodu. Jóga je vlastně kontinuální proces přenášený z rodičů na děti. Takže abych odpověděla, s mými miminky jsme cvičili už tedy před narozením. Plynule pak navázalo drobné cvičení s novorozenými kloučky – správné nošení, masáže, pohyby jejich nožičkama a ručičkama křížem doprovázené rytmickým zpěvem, to vše lze pokládat za určitou formu jógy. A asi od dvou let už jsme dělali různé veselé jógové pozice – pes, zajíc, kočka, motýl, zpívali jsme k tomu a dělali různé sestavy. Skvělé na tom je to, že děti tyto aktivity nesmírně baví a hlavně se dá s nimi cvičit ve dvojici, děti po vás různě lezou a dělají „motýla na kočce“. Krásně je to trénuje, a pokud máte v pořádku záda, je to nádherné a opravdu nezapomenutelné. Takové cvičení opravdu doporučuji.

Petra Poláková

V knize jsou mnohdy využity prvky Montessori. V čem podle vás spočívají hlavní plusy tohoto programu?

Mám-li si vybrat určitý systém výchovy a vzdělání, pak je pro mě ten pravý právě Montessori přístup. Nejedná se až tak o program, spíše o přístup k dětem, který je vlastně přirozený a vychází z přirozené intuice rodičů. Já pokládám přístup a odkaz Marie Montessori za nesmírně živý a moderní. Všechny zásady totiž můžeme vnímat v souladu s posledními výzkumy v oblasti neurověd, tedy věd týkajících se rozvoje mozku. Montessori přístupy v sobě snoubí rozvoj dětí právě po smyslové, emocionální, ale i pohybové stránce. A jako jediný mně známý přístup přichází s objasněním a nápady, jak přistupovat k dětem, které pořád něco dokola dělají (batolata skáčou do kaluží, něco sbírají ze země a strkají do pusy). Pokud rozvoj v tomto tzv. sensitivním období propásneme a místo toho dítě peskujeme, proč něco pořád hází na zem, nejen že dítěti nepomůžeme v jeho rozvoji, ale ochudíme se sami o krásné zážitky a objevovaní svého vlastního dítěte. Nebo se mi líbí to, že děti pracují s věcmi každodenního života. Připouštím, že řada pomůcek je finančně náročná, na druhou stranu jich lze mnoho úplně obyčejně vyrobit doma. Dítěti se v rámci Montessori přístupu poskytuje prostor, dopřává se mu svoboda a objevování života podle jeho připravenosti, nikoliv podle toho, jak to nalinkují dospělí. Ale pozor, nastavují se pravidla a hranice! Bez toho to nebude fungovat.

Pro správný rozvoj dítěte je nutné, aby mu šli rodiče vzorem, zapojovali se do společných aktivit a podporovali ho. Myslíte si, že jsou v tomto ohledu rodiče v ČR ochotni vzdělávat se?

S tím naprosto souhlasím. Děti jsou jako opičky a kopírují své rodiče. Proto je to na jednu stranu takové zavazující, na druhou stranu krásné, když dítě automaticky dělá to, co děláme my. O tom zas například hovoří epigenetika, což je obor, který se zabývá zjednodušeně řečeno vlivem prostředí na člověka, tedy i na děti. Tím prostředím jsou pro děti především právě rodiče, jejich zvyky a návyky. Jsem moc ráda, že se pohybuji mezi lidmi, kteří to vnímají podobně, a že můžeme sdílet náměty na kurzy, knihy, besedy. O zájmu svědčí i to, že si nás zvou na přednášky právě do Montessori škol. Jsem vždycky vděčná, když vidím, kolik lidí skutečně výchova a vzdělání zajímá. Budu podporovat iniciativy alternativních škol a nyní svou roli vidím i v této oblasti.

Nepřemýšlela jste třeba o internetovém kurzu zaměřeném na komplexní rozvoj dětí?

Ano, mám už dokonce zcela jasnou vizi, protože věřím, že se tímto způsobem podaří toto téma zprostředkovat více rodičům a kladný dopad by to mělo mít na více dětí. Musím proniknout do tajů moderních technologií, v hlavě už mám spoustu nápadů, které chceme spolu s kolegyněmi z našeho Institutu (INNP) realizovat. Zatím se věnujeme aktivitám s konkrétními dětmi a programům ve školách, ale do on-line možností se brzy pustíme.

Petra Poláková

V knize je věnována velká pozornost specifickým poruchám chování. Ukazujete v ní mj. cestu, jak lze i u dětí s ADHD zlepšit soustředěnost. Máte už nyní nějaké ohlasy, že tato metoda funguje?

Na základě odborníků, o nichž jsem hovořila, jsme sestavili dohromady metody, jejichž soubor nazýváme „od žíněnky ke stolu“. Ty kombinují právě zmíněnou Neuro-vývojovou stimulaci, Celostní cvičení MUDr. Kleplové ®, vzdělávací kineziologii (to jsou ty pohybové metody) a Metodu kognitivního rozvoje Reuvena Feuersteina a dílčí oslabení výkonů (to jsou ty metody u stolu). A ano, byť samy působíme s klienty teprve něco přes rok, máme osobní zkušenosti, že se dětem zlepšuje řeč, soustředění, čtení, psaní, koordinace a další. Existují o tom publikace, studie, víme o tom ze škol, kde programy probíhají, a nyní se toto snažíme šířit ještě víc.

Jaké máte plány do budoucna, chystáte třeba nějakou novou publikaci na téma vývoj dítěte?

Mé vize do budoucna se týkají práce s dětmi s poruchou chování a učení a terapeutického cvičení s dospělými. Pokud se jedná o naše aktivity, budujeme v rámci INNP Centrum v Praze, kde bude probíhat poradenství pro rodiče a děti. Chystáme se rozšířit programy do škol a vůbec šířit osvětu ohledně toho, jak důležitá je včasná prevence a co všechno podporuje správný rozvoj mozku dítěte prostřednictvím pohybu, rozvoje smyslů a emocí. To krásně na knížku navazuje. Tato knížka ve mně zrála mnoho let, takže jsem tam shrnula vše podstatné, co jsem se dozvěděla. O čem však uvažuji, to je možnost vydání ilustrované knížky, kterou bych ráda vytvořila se svým manželem. Nabízela by cvičení pro děti vycházející z našeho programu, doprovázená vlastními básničkami pro děti. Už to mám s dětmi odcvičené a vyzkoušené, zbývá „jen“ to dát do nějaké hezké formy.

Děkuji za rozhovor. A za vše, co děláte pro děti a jejich rodiče. Budu držet pěsti, ať se vám daří všechny aktivity spojené s Institutem náprav neuro-vývojových poruch. A snad se budeme moci brzy těšit i na nějaký ten on-line kurz a novou knížku.

Knihu Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly můžete právě vyhrát v soutěži na našem webu! Soutěž probíhá v termínu 16. března až 5. dubna 2019.


Komentáře

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé

Přihlášení
Registrace

1
soutěž

Dnes nové

1
soutěž

Dnes končí